Vetlanda Skogskyrkogård

vetlanda vetlanda


Skogskyrkogården


Sidans innehåll:

 • Ett bildspel...
 • Ett Fotoalbum...
 • Vetlanda Skogskyrkogård - JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2007:129 (pdf)
 • Vetlanda Kapellkyrkogård - JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2022:12 (pdf)
 • Vetlanda Skogskyrkogård - 3 är 1
 • Några Fakta om Vetlanda Skogskyrkogård
 • / &
 • Arkitekt Olof Hulth
 • Google Maps visar dig till Vetlanda Skogskyrkogård
 • Vetlanda Skogskyrkogården @ Platsr.se • Vetlanda Skogskyrkogård - 3 är 1

  Först kom Kapellkyrkogården.
  Sedan anlades Skogskyrkogården på andra sidan Torngatan, vilken invigdes 1964.
  Efter det tillkom 2004 Parkkyrkogården direkt öster om Skogskyrkogården.
  En intressant detalj med Vetlanda Skogskyrkogård är att här finns inget Kapell, utan en, med gatsten, stenlagd Ceremoniplats. (se bild 5 👇)
  En annan intressant detalj är omgärdningen av Vetlanda Skogskyrkogård som på 3 sidor består av sten (kallmur av kilad granit), men på 4:e sidan av en vacker Smålandsgärdsgård. (se bild 2 👇)
  Många intressanta gravvårdar finns på Vetlanda Skogskyrkogård som den lilla kyrkan (se bild 3 👇), vilken ger lite ortodoxa vibbar.
  Även i det kvarter 33, med Islamska förtecken som är anlagd i sydöstra hörnet, finns gravvårdar som i vissa fall till form, färg ock symbolspråk tidigare varit ovanlig i de småländska skogarna. (se bild 4 👇)
  På Vetlanda Skogskyrkogård är på vissa platser skogskänslan överväldigande, ja nästan som om träden är överbeskyddande. På vissa (främst de östra) områden kan jag tycka att gräsmattan blivit väl tuktad. Här känns det som om jag kommit in i Parkkyrkogården... men den ligger ju på motsatta sidan...

  Följ länken för att ta del av vad Landskapsarkitekt Maria Westerdahl skriver om Skogskyrkogårdar

  vetlanda ~ vetlanda ~ vetlanda
  (bild 2) Vetlanda Skogskyrkogårds minsta entré ~ ..... (bild 3) ...ovanliga gravvård... ~ ☪ (bild 4) Kvater 33
  Några Fakta om Vetlanda Skogskyrkogård • från Svenska Kyrkan Vetlanda Pastorat:
  Den gamla kyrkogården anlades på medeltiden och ligger i anslutning till Vetlanda kyrka. 1914 anlades Nya kyrkogården, som sedermera kom att kallas Kapellkyrkogården. 1936 kompletterades den med ett kombinerat krematorium och begravningskapell. Detta var Jönköpings läns första krematorium. Både gamla kyrkogården och Kapellkyrkogården är mycket vackra och väl värda ett besök!


 • från Riksantikvarieämbetet fortsätter:
  Kort efter den nödvändiga utvidgningen av Kapellkyrkogården 1951 började man diskutera en helt ny kyrkogård som skulle täcka behovet. Från början stod det klart att man ville ha en Skogskyrkogård. 1957 utarbetades en skiss av arkitekt Olof Hulth, Stockholm. Anläggningsarbetena för etapp 1 påbörjades 1962 och denna del skulle tillgodose behovet för 15-20 år framåt. Granitmurar upplades kring hela det avsedda området. Invigningen skedde 1964. 1977-78 anlades nya gravkvarter på kyrkogårdens dittills oplanerade sydvästra del. För projekteringen stod Ingenjörsfirman Orrje & Co., Växjö. 1979 lämnades tillstånd till anläggandet av en minneslund i anslutning till ceremoniplatsen. 2004 anlades nya kvarter direkt öster om Skogskyrkogården, dessa kallas för ”Parkkyrkogården”.
 • ock Svenska Kyrkan Vetlanda Pastorat fortsätter:
  Kyrkogården som invigdes 1964 består av en modern parkkyrkogårdsdel och en äldre skogskyrkogårdsdel. Skogskyrkogården är en oas av stillhet. Gravplatserna ligger mjukt inbäddade bland blåbärsris och höga tallar. Sommartid växer linnéor i skogsdungarna. I den ljusa och öppna parkkyrkogårdsdelen finns bland annat en urngravplats, utformad som ett stenröse av natursten.
 • Ett gravkvarter har ordningställts där 2 stenpelare har monterats. På dessa pelare sätts namnplatta när gravsättning skett. Vetlanda skogskyrkogård erbjuder flera olika gravplatsalternativ. Där finns:
  / &


  ...  Arkitekt Olof Hulth


  från Wikipedia:
  Olof Hult, född 30 november 1892 i Stockholm, död 24 september 1962. Yrke: arkitekt.

  Olof Hult tog studentexamen i Stockholm 1911 och fick sin utbildning till arkitekt vid Kungliga Tekniska högskolan 1912-1913 och Kungliga Konsthögskolan 1917-1919. Efter anställningar hos bland annat Ivar Tengbom och Lars Israel Wahlman kom han 1925 till konsumentägda KFAI, där han skulle stanna till sin pensionering 1958.

  Under sin tid som avdelningschef på KFAI märks arkitektarbeten för flera av Kooperativa förbundets industri- och lagerhus i olika svenska städer. På Kvarnholmen i Nacka ritade han 1934 KF:s spisbröds- och makaronifabrik i stram funktionalistisk sti. Folkets hus i Eskilstuna uppfördes 1936 efter Hults ritningar. Han formgav även butiks- och restauranginredningar samt möbler.

  Från 1930 var han tjänstgörande arkitekt vid Byggnadsstyrelsen och arkitekt i Stockholms stads kyrkogårdsnämnd.  Några citat om Skogskyrkogården ur Den svenska skogskyrkogården - en bild från norr till söder / Stad & Land nr 136 / Maria Westerdahl

  vetlanda
  ✞ - Vetlanda Skogskyrkogårds Cermoniplats (bild 5)
  photo af Lennarrrt.xyz

  ~

  Skogskyrkogardar  Skogskyrkogardar

  created by: MrZ @ Mellyrn.se


   
    Z