Sommens Skogskyrkogård

sommens sommens


Skogskyrkogården


Sidans innehåll:

 • Ett Fotoalbum...
 • Sommens Skogskyrkogård - Tranås Kommun visar vägen (pdf)
 • ✞ Sommens Skogskyrkogård ✞
 • Några Fakta om Sommens Skogskyrkogård
 • / &
 • Google Maps visar dig till Sommens Skogskyrkogård
 • Sommens Skogskyrkogården @ Platsr.se / Platser @ RAA.se • ✞ Sommens Skogskyrkogård ✞

  en liten skogsglänta
  där ljuset bryter in
  i allt det omgivande mörka
  på en vacker
  korsmärkt plats
  där själen får ro
  vid stilla porlande vatten


  ( ...väl avskärmad från Riksvägen ... )


  Följ länken för att ta del av vad Landskapsarkitekt Maria Westerdahl skriver om Skogskyrkogårdar

  sommens
  (bild 2) Sommens Skogskyrkogårds huvudentré
  Några Fakta om Sommens Skogskyrkogård • Tranås kommun ansvarig för begravningsverksamheten i hela kommunen, vilket även innfattar samfällighetens begravningsplatser. Detta har bara sin motsvarighet i Stockholm.


 • från Svenska Kyrkan Tranås:
  I Sommens samhälle norr om Tranås ligger lilla Holavedskapellet. Kapellet byggdes ursprungligen som ett gravkapell på på kyrkogården. I syfte att kapellet skulle fungera bättre som gudstjänstlokal gjorde man 1978 en mindre ombyggnad.
  [red. anmärkning] Detta att ett kapell på en Svensk Skogskyrkogård även fungerar som Gudtjänstlokal är en rätt ovanlig företeelse.


 • från Bebyggelseregistret ~ Riksantikvarieämbetet fortsätter:
  Skogskyrkogården i Sommen har fastighetsbeteckning HÅLAVEDEN 2:3, ock anlades 1950 efter ritning av arkitekten Johannes Dahl.
  Holavedskapellet är uppfört 1960 efter ritningar av ingenjör / arktitekt Erik Persson vid Johannes Dahls arkitektkontor i närbelägna Tranås. Kapellet ligger på en liten skogskyrkogård anlagd 1951 i kuperad skogsterräng söder om stationssamhället Sommen. Från början var Holavedskapellet konciperat som ett renodlat gravkapell, men kom ganska omgående att fungera som gudstjänstlokal för invånarna i Sommen. Detta ledde till en viss om- och tillbyggnad 1979, också den efter förslag av Erik Persson. Byggnaden kombinerar såväl moderna som traditionella drag i sin utformning och är därmed typisk för den brytning som skedde i svensk kyrkoarkitektur på 1950-talet. Det är en salkyrka med brant koppartäckt sadeltak, fasader med sprutad, vitkalkad ädelputs och rektangulära antikglasfönster. Vapenhuset i samma bredd som kapellet och med ett flackt pulpettak ger ett modernt drag medan den 1979 tillbyggda sakristian upprepar kapelldelens former.

  Kyrkorummet är mer tydligt ett uttryck för modern liturgi. Det är från början gestaltat med lösa stolar, ambo och flyttbara knäfall, delar av inredningen som är ritade av arkitekten, vilket även gäller dopfunten. Sin särprägel får rummet genom den brutna takformen som över mittgången är öppen upp i nock med synliga bjälkar. Den omålade furupanelen ger ett varmt intryck som fint kontrasterar mot de vita väggarna och kalkstensgolvet. Blickfång är kalkstensaltaret och en färgstark vävnad från 1979, komponerad av arkitekten. Senare tillskott och förändringar är en glasmålning i ett nytt gavelfönster av Winfried Baier, Tranås, utbyte av stolar och införskaffande av en digitalorgel som ersatt en äldre elorgel.

  På naturmark i kyrkogårdens nordöstra hörn står en klockstapel från 1965, ritad av Erik Persson. Den är utförd i en för tiden ovanligt konsekvent traditionell stil. Formspråket går tillbaka på svenskt 1700-tal och klockstapeln är i sin helhet klädd med kluven och tjärad furuspån.

  Kyrkogården speglar efterkrigstidens ideal med raka häckkantade rader av låga vårdar i gräsmatta. Inhägnaden utgörs av vällagda kallmurar av granit med påkostad smidesgrind i huvudingången som ligger i öster i linje med kapellet.

  Att särskilt tänka på i förvaltning av kapell och kyrkogård:
  - Kapellet representerar en brytningstid inom svenskt kyrkobyggande under efterkrigstiden.
  - Exteriören har trots tillbyggnad kvar sin gestaltning från 1960.
  - Interiörens originella takform.
  - Inredningsdetaljer och utsmyckning ritade av arkitekten.
  - Klockstapelns traditionella karaktär med spjälkad och tjärade furuspån.
  - Kyrkogårdens struktur med raka rader av låga vårdar längs häckar.
  - Kyrkogårdens kallmurar och smidesgrindar.

  Stenhuggare Olle Sjöstedt, Sommen, lade muren 1951-1952

  Klockstapeln byggdes 1965 - 1965 efter ritning av ingenjör Erik Persson, som så mycket annat i kyrkliga sammanhang i Jönköpings län vid denna tid. Erik Persson tjänstgjorde på Johannes Dahls Arkitektkontor.


 • ock ⌘ Riksantikvarieämbetet fortsätter:
  Holavedskapellet är Kyrkligt kulturminne. 4 kap. KML.
  Producerades i Församling: Säby församling, Tranås, Tranås, Småland, Jönköping.
  Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet 1960-01-01 - 1960-12-31 av Johannes Dahl.
  Nybyggnad 1960-01-01 - 1960-12-31 av Erik Persson.
  Nybyggnad - Sakristia 1979-01-01 - 1979-12-31 av Erik Persson.


 • från Wikipedia:
  Holavedskapellet är en kyrkobyggnad i Tranås kommun. Den är församlingskyrka i Säby församling, Linköpings stift.
  Kapellet uppfördes 1960 efter ritningar av arkitekt Johannes Dahl och blev färdigställt i början av 1961. En sakristia byggdes till 1979. Väggarna i kapellet har en stomme av tegel medan sakristians väggar är byggda av lättbetong.
  Klockstapeln uppfördes 1965 efter ritningar av Erik Persson från 1953.

  Inventarier
  En åttakantig dopfunt är av lackad ek.
  Altarprydnaden är en textil komponerad av ingenjör Erik Persson, Tranås och vävd i liturgiska färger 1979 av Kristine Packalén i Lommaryd. Textilens tema är "Jag är uppståndelsen och livet" (Johannes 11:25).
  Packalén har också utfört bildvävnaden ´Dopstjärnan´ som hänger på södra väggen, där även den lilla dopfunten i trä står som är tillverkad och skänkt av Artur Jonsson.
  En elorgel står i kapellet.

  Källor
  Våra kyrkor. Västervik: Klarkullen AB. 1990. sid. 135. Libris 7794694. ISBN 91-971561-0-8
  Sten-Åke Carlsson & Tore Johansson, red (1990). Inventarium över svenska orglar : 1989:II, Linköpings stift, Visby stift. Tostared: Förlag Svenska orglar. ISSN 1100-2700


 • Mer information går även att finna på:
 • Sommenbygden
 • Riksarkivet - Säby, Linderås och Adelövs pastorats arkiv
 • KyrkoKartan.se
 • om Erik Persson på Johannes Dahl Arkitektkontor kan man finna i Slutrapport 2010 - Kulturhistorisk inventering och karaktärisering av kyrkor och begravningsplatser i Linköpings stift (pdf) sid. 109 ff Johannes Dahl arkitektkontor i Tranås var mycket produktivt och 1937 anställdes ingenjören och arkitekten Erik Persson, vilken efter Dahls bortgång fortsatte att driva kontoret och 1960 övertogs det av byggnadsingenjör Elis Andersson.


 • / &


  ...

  Några citat om Skogskyrkogården ur Den svenska skogskyrkogården - en bild från norr till söder / Stad & Land nr 136 / Maria Westerdahl

  sommens
  ✞ - Hålavedskapellet ~ Sommens Skogskyrkogård (bild 3)
  photo af Lennarrrt.xyz

  ~

  Skogskyrkogardar  Skogskyrkogardar

  created by: MrZ @ Mellyrn.se


   
    Z