Norregårds Kyrkogård ~ Skogskyrkogård i Älmhult

norreg norreg


Skogskyrkogården


Sidans innehåll:

 • Ett Fotoalbum...
 • Norregårds Kyrkogård ~ Skogskyrkogård i Älmhult - 1 Gravlös Skogskyrkogård mitt i Småland
 • Några Fakta om Norregårds Kyrkogård ~ Skogskyrkogård i Älmhult
 • Planeringen, Invigningen & Framtiden ...
 • LandskapsArkitekt Kaj Svensson
 • Google Maps visar dig till Norregårds Kyrkogård ~ Skogskyrkogård i Älmhult
 • Norregårds Kyrkogård ~ Skogskyrkogård i Älmhult en @ Platsr.se / Platser @ RAA.se • Norregårds Kyrkogård ~ Skogskyrkogård i Älmhult - 1 Gravlös Skogskyrkogård mitt i Småland

  Skogskyrkogården i Älmhult - Norregårds Kyrkogård - är en iordningställd griftegård där ännu ingen begravts. Det är en mycket välskött vacker parkmiljö där kvarteren getts trädslagsnamn, där respektive trädslag planterats i “sitt” kvarter.

  Följ länken för att ta del av vad Landskapsarkitekt Maria Westerdahl skriver om Skogskyrkogårdar

  norreg ~ norreg ~ norreg
  (bild 2) Sten bland grönskan - 1 representativ del av Småland ... (bild 3) ... Kv. 01 ~ Eken ... (bild 4) Vy över dammen
  Några Fakta om Norregårds Kyrkogård ~ Skogskyrkogård i Älmhult  Är det en Griftegård?
  Jo, det är en helgad & iordningställd begravningsplats.
  Är det en Begravningsplats?
  Nej, här finns ingen begravd.
  Är det en Kyrkogård?
  Nej, här finns varken kyrka eller kapell.
  Är det en Skogskyrkogård?
  Nja, men den har (i vissa delar) klart potential att bli en skogskyrkogård.

  Här finns maskinhall & kontorsbyggnad med toalett för allmänheten som var öppen sent en lördagseftermiddag i mitten av juni 2019. Här finns katafalk för islamsk begravningsceremoni.
  I Kyrkobrevet från Älmhults församling har man genom åren kunnat läsa om de Helgmålsböner som anordnas vid klockstapeln. Det har skrivits om de NanoPilgrimsvandringar i Norregårds Naturkatedral som genomförts av Pilgrimsgruppen sedan 2012, där tavlor med tankvärda ord byter tema ock antal mellan varje år finns uppsatta på Norregård Kyrkogård. Meningen är att man går i sin egen takt, kanske sitter ner på en bänk och begrundar orden. Pilgrimsgruppen i Svenska Kyrkan Älmhult hoppas på detta sätt bidra till att människor som tycker om att gå omkring på kyrkogården i Norregård ska hitta en stund för eftertanke, återhämtning och tystnad.
  2012 inträffade även ett otäckt tillbud i mitten av januari, då 2 småpojkar var på Norregårds kyrkogård och lekte, gav sej ut på dammen och gick igenom den tunna isen. De lyckades dock rädda sej upp på en av öarna, där de hämtades av Räddningstjänsten.
  Sedan 2013 är det tillåtet att ha med kopplad hund på Norregårds Kyrkogård. Annat var det 2008 då Älmhults kommun föreslog att en begravningsplats för sällskapsdjur skulle anläggas i anslutning till Norregårds Kyrkogård. Då förklarade Ingmar Lendahls, kyrkoherde i Älmhults församling, att människan är skapelsens krona och har en själ, det har inte djur i kristen tro. När man lägger en begravningsplats för djur i anslutning till Norregårds Kyrkogård riskerar man att får uppfattningen att människor och djur är jämbördiga, vilket trycktes i såväl SmålandsPosten som Kyrkans Tidning i början av april 2008.  Planeringen, Invigningen & Framtiden ...


  Planeringen för Norregårds Kyrkogård påbörjades när detta årtusende var i sin linda. I Kyrkobrevet nr3 från 2005 skrev Anders Krook, vice ordförande Kyrkorådet, följande:
  Nästan varje månad under fem år har planeringsgruppen träffats för att ta fram ett underlag till en vacker begravningsplats, som kan tillfredsställa innevånarna inom Älmhults församlings område, oavsett trosinriktning och livssyn. Vi har arbetat för att de 124 000 m2 vi köpt av kommunen ska bli en vacker begravningsplats, likt ett böljande småländskt landskap, där naturen skiftar med gräs, växter och lågväxande träd. Det skall finnas plats för 5 500 gravar. Alla gravplatser skall vara utformade så att rörelsehindrade kan ha möjlighet att nå dem. Kaj Svensson, landskapsarkitekt från Markkonsulter i Uppsala AB, har genom sin skicklighet och blick för naturen gjort ett fantastiskt arbete med ritningar m m och vi tre förtroendevalda har kommit med våra förslag och synpunkter. Generalentrepenörer är Mark & Miljö, Ljungby, och Byggentrepenör Skanska, Älmhult.

  Ock så var det dax för invigningen, där Krook & Rolf Axelsson i Kyrkobrevet nr4 från 2006 stolta presenterade bilder & text:
  Invigning av Norregårds kyrkogård
  Söndagen den 15 oktober 2006 invigdes Norregårds kyrkogård. Ett par hundra församlingsbor hade tillsammans med kören Mixturen och invigningstalaren kontraktsprost Göran Alexandersson samlats denna vackra höstsöndag. Mixturen gick med sång i procession till Klockstapeln där invigningen ägde rum. Efter invigningen var det kaffeservering och visning under ledning av kyrkorådets ordförande Anders Krook och landskapsarkitekt Kaj Svensson, vilken tackades av Ingvar Johansson för sitt arbete och stora engagemang. Dammen i norra delen av kyrkogården är unik för svenska kyrkogårdar. Ett besök på den nya kyrkogården kan rekommenderas varmt!

  Den 17 maj 2018 publicerade SmålandsPosten en intervju med Ingemar Almkvist (S), ordförande i Älmhults församlings kyrkofullmäktige, där det framkom att diskussioner förts med företrädare för kommunen om ev återköp av delar av de 124 000 m2 mark där Norregårds Kyrkogård är belägen. Kommunen behövde plats för bostadsbyggande ock Norregårds Kyrkogård hade sedan invigningen kostat Svenska Kyrkan 36 miljoner kronor, fastän inte en enda begravning ägt ännu rum. Flera nyhetsmedia i landet tog upp detta, bl a Sveriges Radio P4 Kronberg ...  LandskapsArkitekt Kaj Svensson


  Kaj (Erik) Svensson, född 13 juli 1935, är landskapsarkitekt som varit verksam i Markkonsulter i Uppsala (AB).
  På RiksArkivet finns följande sidor med Preliminära uppgift i avvaktan på fullständigat ordnings- & företckningsarbete:
 • Landskapsarkitekt LAR/MSA Kaj Erik Svenssons samling Referenskod SE/ULA/13181
 • Markkonsulter i Uppsala AB Referenskod SE/ULA/11043
 • Alternativa namn: MK konsulter Uppsala / Mark- och kyrkogårdskonsulter AB Referenskod SE/ULA/10265

 • Här finns följande uppdrag registrerade:
  Oxelösunds kyrkogård. Utvidgning. [Huvud-, ytskikts- och måttplan, höjdplan, höjd- och planteringsplan, ledningsplan] Ingår i: Oxelösunds kyrkoarkiv (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Skoklosters kyrkogård Gravkarta Ingår i: Skoklosters kyrkoarkiv (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Viksta kyrkogård. Idéskiss Minneslund. [Alt. A; Alt. B] Ingår i: Viksta kyrkoarkiv (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Alsike kyrkogård, skissförslag. [VA-ledningar. Äganderättskarta, försag till inköp av mark.] Ingår i: Alsike kyrkoarkiv (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Frustuna kyrkogård. Förslag till ändring av gravkarta på kv. F. Ingår i: Frustuna-Kattnäs (Frustuna nya) kyrkoarkiv (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Vassunda kyrkogård.[Inmätnings-, avvägnings- och grundundersökningsplan. Huvud-, ytskikts- och planteringsplan. Mått- och markplaneringsplan. Detalj spolpost.] Ingår i: Vassunda kyrkoarkiv (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Viksta kyrkogård. Idéskiss. Minneslund. [Alt. A; Alt. B] Ingår i: Viksta kyrkoarkiv (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Översiktsplan. Hällby skogskyrkogård. Ingår i: Hällby, Tumbo och Råby-Rekarne kyrkliga samfällighet (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Frustuna kyrkogård. Gravkarta. Ingår i: Frustuna-Kattnäs (Frustuna nya) kyrkoarkiv (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Björklinge kyrkogård. Minneslund och urngravskvarter. Huvud- och utrustningsplan. Ingår i: Björklinge kyrkoarkiv (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Hällby skogskyrkogård. Huvudritning. Ingår i: Hällby, Tumbo och Råby-Rekarne kyrkliga samfällighet (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Hällby skogskyrkogård. Detalj vashållare. Ingår i: Hällby, Tumbo och Råby-Rekarne kyrkliga samfällighet (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Frustuna kyrkogård. Ombyggnad av ekonomibyggnad. Detalj, stödmur och vinkelelement. Ingår i: Frustuna-Kattnäs (Frustuna nya) kyrkoarkiv (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Oxelösunds kyrkogård. Utvidgning. Detalj vatten- och avfallsplats VA 1, VA 2, VA 3 och VA 4. Ingår i: Oxelösunds kyrkoarkiv (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Hällby skogskyrkogård. Huvudritning. Ingår i: Hällby, Tumbo och Råby-Rekarne kyrkliga samfällighet (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Almunge kyrkogård [Ledningsplaner] Ingår i: Almunge kyrkoarkiv (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Alsike kyrkogård, Församlingshem. Skissförslag. Ingår i: Alsike kyrkoarkiv (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Hällby skogskyrkogård. Ledningsritning. Ingår i: Hällby, Tumbo och Råby-Rekarne kyrkliga samfällighet (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Hällby skogskyrkogård. Plan: vashållare i grupp. Ingår i: Hällby, Tumbo och Råby-Rekarne kyrkliga samfällighet (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Frustuna kyrkogård. Ingår i: Frustuna-Kattnäs (Frustuna nya) kyrkoarkiv (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Karta över Funbo kyrkogård och närmaste omgivning i Funbo socken av Uppsala län upprättad i och för kyrkogårdens utvidgning. Ingår i: Funbo kyrkoarkiv (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) [Förslag till minneslund på Viksta kyrkogård] Ingår i: Viksta kyrkoarkiv (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Torsåkers kyrkogård. [01. Huvud- och planteringsritning; 02. Måttritning; 03. Flyttning av gravvårdar; 04. Markplaneringsritning; 04:1. Tvärsektionsritning; 05. Ledningsritning; 06. Detalj spolpost; 07. Detalj blockstensmur som kallmur] Ingår i: Lästringe kyrkoarkiv (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Hällby skogskyrkogård. Detalj vas och anvisningssten. Ingår i: Hällby, Tumbo och Råby-Rekarne kyrkliga samfällighet (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Oxelösunds kyrkogård. Utvidgning. Gravkarta. Ingår i: Oxelösunds kyrkoarkiv (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Häggeby Kyrkogård. Gravkarta. Ingår i: Häggeby kyrkoarkiv (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Oxelösunds kyrkogård. Utvidgning. Bef. VA-ledningar. Ingår i: Oxelösunds kyrkoarkiv (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Sättersta kyrkogård. Utvidgning och ny ekonomibyggnad. Detalj: spolpost-SP 1. Ingår i: Lästringe kyrkoarkiv (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Kalmar kyrkogård. Gravkarta Ingår i: Kalmars kyrkoarkiv, Uppsala län (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Ritningsförteckning. Oxelösunds kyrkogård. Ingår i: Oxelösunds kyrkoarkiv (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Sättersta kyrkogård. Gravkarta. Ingår i: Lästringe kyrkoarkiv (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Torsåkers kyrkogård. [20. Uppmätning av järnkors; 21. Förslag till renovering av järnkors] Ingår i: Lästringe kyrkoarkiv (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Karta över Viksta Kyrkogård i Uppsala län. Ingår i: Viksta kyrkoarkiv (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Hällby skogskyrkogård. Detalj: markbeläggningar. [runt gravkapellet] Ingår i: Hällby, Tumbo och Råby-Rekarne kyrkliga samfällighet (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) [Oxelösunds kyrkogård] Torsåkers kyrkogård. Detalj spolpost. [titeln på ritningen är överstruken] Ingår i: Oxelösunds kyrkoarkiv (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Almunge kyrkogård, gravkarta. Ingår i: Almunge kyrkoarkiv (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Torsåkers kyrkogård. [01. Huvud- och planteringsritning; 02. Måttritning; 03. Flyttning av gravvårdar; 04. Markplaneringsritning; 04:1. Tvärsektionsritning; 05. Ledningsritning; 06. Detalj spolpost; 07. Detalj blockstensmur som kallmur] Ingår i: Lästringe kyrkoarkiv (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Gravkarta. [Frustuna kyrkogård] Ingår i: Frustuna-Kattnäs (Frustuna nya) kyrkoarkiv (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Torsåkers kyrkogård. Gravkarta. Ingår i: Lästringe kyrkoarkiv (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Oxelösunds kyrkogård. [Utvidgning. Detalj: kransplats och kranskrok mm. Bingar för jord, sand, löv och avfall] [1 ritning är odaterad] Ingår i: Oxelösunds kyrkoarkiv (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Oxelösunds kyrkogård. Utvidgning . [Tvärsektioner 0/000 - 0/070. 0/080 - 0/250. Typsektioner för VA-ledningar. Ledningsprofil 30-37, 32-32B, pumpstation P2. Typsektioner för VA-ledningar. Detalj trappa, trappväg och stödmur]. Ingår i: Oxelösunds kyrkoarkiv (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Alsike kyrkogård. Skissförslag. Äganderättskarta. Förslag till förvärv av mark. Ingår i: Alsike kyrkoarkiv (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Vassunda kyrkogård [Textsten, vashållare.] Ingår i: Vassunda kyrkoarkiv (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) [Förslag till minneslund på Viksta kyrkogård] Ingår i: Viksta kyrkoarkiv (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Oxelösunds kyrkogård. [Minneslund. Gravkvarter. Upplagsområde. Ekonomigård. Ekonomibyggnader. Klockstapel.] [Odaterad] Ingår i: Oxelösunds kyrkoarkiv (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Oxelösunds kyrkogård. Utvidgning. Ledningsprofil 1-7, typsektioner. Pumpbrunn 1 mm. Ingår i: Oxelösunds kyrkoarkiv (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Alunda kyrkogård, Illustration [Perspektiv], Del av gravkvarter och minneslund Ingår i: Alunda kyrkoarkiv (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Svedvi kyrkogård. Infiltrationsbädd (parkering) Plan och sektion Ingår i: Hallstahammars (före 1943 Svedvi) kyrkoarkiv (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Ärentuna Kyrkogård. [markritningar] [planer, sektioner] Ingår i: Ärentuna kyrkoarkiv (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Almunge kyrka. Ekonomibyggnad, ledningsplan. Ingår i: Almunge kyrkoarkiv (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Torshälla gamla kyrkogård, lednings- och bevattningsritning Ingår i: Torshälla kyrkoarkiv (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Öja kyrkogård. Ekonomibyggnad. Plan. [även fasader och sektion] Ingår i: Öja kyrkoarkiv (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Bergs kyrkogård. Gravkartor. Ingår i: Bergs kyrkoarkiv (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Folkärna kyrkogård. Minneslund. Beläggningsordning. Ingår i: Folkärna kyrkoarkiv, Dalarnas län (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Folkärna kyrkogård. Förslag till minneslund. Förhandskopia. Ingår i: Folkärna kyrkoarkiv, Dalarnas län (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Bälinge kyrkogård. Situationsplan. Ledningsritning. Ingår i: Bälinge kyrkoarkiv (C-län) (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Leksands kyrkogård. Perspektivskiss. Minneslund. Ingår i: Leksands kyrkoarkiv, Dalarnas län (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Öja kyrkogård. Situationsplan. Ingår i: Öja kyrkoarkiv (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Leksands kyrkogård. Höjd-mått och VA-plan. Ingår i: Leksands kyrkoarkiv, Dalarnas län (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Eds kyrkogård. Situationsplan. Ritning nr T 01. Ingår i: Eds kyrkoarkiv (Stockholms stadsarkiv) Svedvi kyrkogård [Infiltrationsbädd (...) plan sektion. Slam- och oljeavskiljare. Pumpstation A och B] Ingår i: Hallstahammars (före 1943 Svedvi) kyrkoarkiv (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Torshälla gamla kyrkogård, staket, vatten- och avfallsplats, inmätning Ingår i: Torshälla kyrkoarkiv (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Eds kyrkogård. Situationsplan. Ingår i: Eds kyrkoarkiv (Stockholms stadsarkiv) Bälinge kyrkogård. Renovering och minneslund. Ledningsritning. [Förhandskopia]. Ingår i: Bälinge kyrkoarkiv (C-län) (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Översiktskarta g:a kyrkogården. Nya kyrkogården. Placering av minneslund alt. 1a,1b,2,3. Ingår i: By kyrkoarkiv, Dalarnas län (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Torshälla nya och gamla kyrkogård, översiktsritning Ingår i: Torshälla kyrkoarkiv (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Torshälla nya kyrkogård, utvidgning Ingår i: Torshälla kyrkoarkiv (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Eds kyrkogård. Ledningsplan. Ritning nr T 03. Ingår i: Eds kyrkoarkiv (Stockholms stadsarkiv) Bergs kyrkogård. [Ledningsritning] Ingår i: Bergs kyrkoarkiv (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Bälinge kyrkogård. Förslag till renovering. Ingår i: Bälinge kyrkoarkiv (C-län) (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Torshälla nya kyrkogård, utvidgning, bingar för jord, sand, löv och avfall Ingår i: Torshälla kyrkoarkiv (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Alunda kyrkogård, Detaljer Ingår i: Alunda kyrkoarkiv (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Torshälla nya kyrkogård, vatten och avfallsplats Ingår i: Torshälla kyrkoarkiv (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Ljusnarsbergs kyrkogård [Utvidgning av Nya kyrkogården. Huvud-, mått-, planterings-, höjd- och ledningsplan. Detaljer: gravområden och minneslund. Avvägningsplan.] Ingår i: Ljusnarsbergs kyrkoarkiv (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Kapellkyrkogården. Köping. Minneslund . [Alt 1, Alt 3, Alt 4.] Ingår i: Köpings kyrkoarkiv, Västmanlands län (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Bälinge kyrkogård. Renovering och minneslund. Mått- och markplaneringsritning. [Arbetsritning; förhandskopia]. Ingår i: Bälinge kyrkoarkiv (C-län) (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Torshälla nya kyrkogård, ledningsritning, VA-ledning Ingår i: Torshälla kyrkoarkiv (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Förslag till utvidgning av Alunda kyrkogård, kortfattad beskrivning Ingår i: Alunda kyrkoarkiv (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Spannarboda kyrkogård. Gravkarta med gamla nummer samt urnlund på kvarter U. Ingår i: Fellingsbro kyrkoarkiv (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Torshälla kyrkogård, förslag till kyrkogårdsutvidgning Ingår i: Torshälla kyrkoarkiv (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Torshälla gamla kyrkogård, huvud- och måttritning Ingår i: Torshälla kyrkoarkiv (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Bälinge kyrkogård. Tvärsektioner A 0/000- A 0/090. Förhandskopia. Ingår i: Bälinge kyrkoarkiv (C-län) (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Bälinge kyrkogård, renovering och minneslund. Ingår i: Bälinge kyrkoarkiv (C-län) (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Bälinge kyrkogård. Hållare för vaser och ljuslyktor. [Förhandskopia; orienterande handling]. Ingår i: Bälinge kyrkoarkiv (C-län) (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Svedvi kyrkogård [Baslinje A och B] Ingår i: Hallstahammars (före 1943 Svedvi) kyrkoarkiv (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Kapellkyrkogården, Köping. [Kv. H, Kvarter utmed gamla Bergslagsvägen] [Odaterade] Ingår i: Köpings kyrkoarkiv, Västmanlands län (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Ljusnarsbergs kyrkogård. Översiktsplan. [Utvidgning av Nya kyrkogården] Ingår i: Ljusnarsbergs kyrkoarkiv (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Torshälla nya kyrkogård. Huvud-, mått-, planterings-, markplanerings-, lednings- och bevattningsritningar. Ingår i: Torshälla kyrkoarkiv (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) By nya kyrkogård. Skiss-förslag till minneslund alt. 3. Ingår i: By kyrkoarkiv, Dalarnas län (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Eds kyrkogård. Markplaneringsplan. Ritning nr T 02. Ingår i: Eds kyrkoarkiv (Stockholms stadsarkiv) Eds kyrkogård. Planteringsplan. Ritning nr T 05. Ingår i: Eds kyrkoarkiv (Stockholms stadsarkiv) Eds kyrkogård. Detalj - gravfält, sektion. Ritning nr T 06. Ingår i: Eds kyrkoarkiv (Stockholms stadsarkiv) Torshälla nya kyrkogård, ritningsförteckning Ingår i: Torshälla kyrkoarkiv (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Torshälla nya kyrkogård. Tvärsektioner. Ingår i: Torshälla kyrkoarkiv (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Svedvi kyrkogård [huvudritning; måttritning; planteringsritning; markplaneringsritning]. Ingår i: Hallstahammars (före 1943 Svedvi) kyrkoarkiv (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Vendels kyrka. Situationsplan. Befintliga ledningar. Ingår i: Vendels kyrkoarkiv (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Alunda kyrkogård, Alternativ II Ingår i: Alunda kyrkoarkiv (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Ljusnarsbergs kyrkogård. Detalj vatten- och avfallsplats. [Utvidgning av Nya kyrkogården] Ingår i: Ljusnarsbergs kyrkoarkiv (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Eds kyrkogård. Järngrind, stenmur, trästaket. Ritning nr T 05. Ingår i: Eds kyrkoarkiv (Stockholms stadsarkiv) By gamla kyrkogård. Skiss förslag till minneslund alt. 1a,1b. Ingår i: By kyrkoarkiv, Dalarnas län (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Alunda kyrkogård, Huvudplan, Höjd- och ledningsplan, Illustrationsplan Ingår i: Alunda kyrkoarkiv (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Ljusnarsbergs kyrkogård. [Utvidgning av Nya kyrkogården. Sektioner. Detalj, entréplan och trästaket.] Ingår i: Ljusnarsbergs kyrkoarkiv (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Torshälla kyrkogård, tvärsektioner Ingår i: Torshälla kyrkoarkiv (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Alunda kyrkogård, Översiktsplan, Detaljer Ingår i: Alunda kyrkoarkiv (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Torshälla nya kyrkogård. Huvudritning. Ingår i: Torshälla kyrkoarkiv (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Ärentuna Kyrkogård. Ekonomibyggnad. [detaljer] Ingår i: Ärentuna kyrkoarkiv (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Eds kyrkogård. Markplaneringsplan. Ritning nr T 02. Ingår i: Eds kyrkoarkiv (Stockholms stadsarkiv) Odensvi kyrkogård, gravkarta Ingår i: Odensvi kyrkoarkiv (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Eds kyrkogård. Detalj vatten- och avfallsplats. Ritning nr T 08. Ingår i: Eds kyrkoarkiv (Stockholms stadsarkiv) By nya kyrkogård. Skiss-förslag till minneslund alt. 2. Ingår i: By kyrkoarkiv, Dalarnas län (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Bälinge kyrkogård. Förslag till renovering. Ingår i: Bälinge kyrkoarkiv (C-län) (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Eds kyrkogård. Detalj vatten- och avfallplats. Ritning nr T 04. Ingår i: Eds kyrkoarkiv (Stockholms stadsarkiv) Kapellkyrkogården, Köping. Situationsplan [Alt. 1 och 2.] Ingår i: Köpings kyrkoarkiv, Västmanlands län (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Kalmar kyrkogård. [Översikts- och ledningsritning, ledningsritning] Ingår i: Kalmars kyrkoarkiv, Uppsala län (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Ljusnarsbergs kyrkogård. Detalj träkors. [Utvidgning av Nya kyrkogården] Ingår i: Ljusnarsbergs kyrkoarkiv (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Torshälla gamla kyrkogård, ritningsförteckning Ingår i: Torshälla kyrkoarkiv (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Bälinge kyrkogård. Minneslund. Typsektioner. Ingår i: Bälinge kyrkoarkiv (C-län) (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Bergs kyrkogård [Huvudritning. Måttritning. Planteringsplan. Markplaneringsritning] Ingår i: Bergs kyrkoarkiv (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Kyrkans hus, Torshälla Ingår i: Torshälla kyrkoarkiv (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Vendels kyrkogård. Situationsplan. Ingår i: Vendels kyrkoarkiv (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Torshälla kyrka, markplanerings- och planteringsritningar Ingår i: Torshälla kyrkoarkiv (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Odensvi kyrkogård, gravkarta Ingår i: Odensvi kyrkoarkiv (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Svedvi kyrkogård. Detalj blockstensmur som kallmur. Principritning. Ingår i: Hallstahammars (före 1943 Svedvi) kyrkoarkiv (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Alunda 1:1, Församlingsgård, Markritningar Ingår i: Alunda kyrkoarkiv (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Torshälla nya kyrkogård. Minneslund, detalj, pumpbrunn och konstverk. Ingår i: Torshälla kyrkoarkiv (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Karta över minneslunden, alt D Ingår i: Katarina kyrkoarkiv (Stockholms stadsarkiv) Svedvi kyrkogård Trästaket Ingår i: Hallstahammars (före 1943 Svedvi) kyrkoarkiv (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Bälinge kyrkogård. Renovering. Ingår i: Bälinge kyrkoarkiv (C-län) (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Horndals kyrkogård. Skiss förslag till minneslund. Ingår i: Horndals kyrkobokföringsdistrikt (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Torshälla kyrka. Förslag till markbeläggning Ingår i: Torshälla kyrkoarkiv (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Svedvi kyrkogård. Infiltrationsbädd (parkering) Plan och sektion. Ingår i: Hallstahammars (före 1943 Svedvi) kyrkoarkiv (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Torshälla nya kyrkogård, katastrofberedskap Ingår i: Torshälla kyrkoarkiv (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Bergs kyrkogård. Tvärsektioner 0/000 - 0/110 Ingår i: Bergs kyrkoarkiv (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Torshälla nya kyrkogård, blockstensmur, trappor och trappräcke Ingår i: Torshälla kyrkoarkiv (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Folkärna kyrkogård. Huvud- , mått- och planteringsplan. Ingår i: Folkärna kyrkoarkiv, Dalarnas län (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Öja kyrkogård. [1. Situationsplan; 2. Markplanerings- och ledningsplan; 3. Detalj kistgravfält; 4. Sektion; 5. Detalj, staket; 6. Detalj, trappa; 7. Detalj, vatten- och avfallsplats] Ingår i: Öja kyrkoarkiv (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Eds kyrkogård. Perspektiv. Ritning nr T 07. Ingår i: Eds kyrkoarkiv (Stockholms stadsarkiv) Eds kyrkogård. Bevattningsplan. Ritning nr T 09. Ingår i: Eds kyrkoarkiv (Stockholms stadsarkiv) Bälinge kyrkogård. Renovering och minneslund. Flyttning av bef. gravvårdar. Ingår i: Bälinge kyrkoarkiv (C-län) (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Films kyrkogård. Situationsplan Ingår i: Films kyrkoarkiv (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Svedvi kyrkogård. Detalj Vatten- och avfallsplats Ingår i: Hallstahammars (före 1943 Svedvi) kyrkoarkiv (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Kalmar Kyrkogård. [Detalj minneslund, trearmad ställning av järnsmide med ringar och vaser plan, fasad och sektion, trearmad ställning av järnsmide med lyktor för gravljus plan, fasad och sketion] Ingår i: Kalmars kyrkoarkiv, Uppsala län (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Kalmar Kyrkogård. Översikts- och ledningsritning Automatisk bevattningsanläggning Ingår i: Kalmars kyrkoarkiv, Uppsala län (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Svedvi kyrkogård. Detalj trappa, principritning. Ingår i: Hallstahammars (före 1943 Svedvi) kyrkoarkiv (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Vittinge kyrkogård Ingår i: Vittinge kyrkoarkiv (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Eds kyrkogård. Måttplan. Ritning nr T 04. Ingår i: Eds kyrkoarkiv (Stockholms stadsarkiv) Eds kyrkogård. Huvudplan. Ritning nr T 01. Ingår i: Eds kyrkoarkiv (Stockholms stadsarkiv) Vendels kyrkogård. Situationsplan. Ingår i: Vendels kyrkoarkiv (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Torshälla nya kyrkogård Ingår i: Torshälla kyrkoarkiv (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Ärentuna Kyrkogård. [detaljer] Ingår i: Ärentuna kyrkoarkiv (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Bergs kyrkogård. Detalj till trästaket och trägrind. Ingår i: Bergs kyrkoarkiv (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Torshälla kyrkogård, utvidgning, alt. placering av ekonomibyggnad och parkeringar Ingår i: Torshälla kyrkoarkiv (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Ritningsförteckning, Alunda kyrkogård Ingår i: Alunda kyrkoarkiv (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Folkärna kyrkogård. Förslag till minneslund. Förhandskopia. Ingår i: Folkärna kyrkoarkiv, Dalarnas län (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Leksands kyrkogård. Minneslund. Ingår i: Leksands kyrkoarkiv, Dalarnas län (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Eds kyrkogård. Detalj - gravfält, sektion. Ritning nr T 06. Ingår i: Eds kyrkoarkiv (Stockholms stadsarkiv) Översiktskarta Horndals kyrkogård. Placering av minneslund. Ingår i: Horndals kyrkobokföringsdistrikt (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Bälinge kyrkogård. Renovering och minneslund. Detalj vatten- och avfallsplats. [Förhandskopia]. Ingår i: Bälinge kyrkoarkiv (C-län) (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Torshälla nya kyrkogård, minneslund, detaljer Ingår i: Torshälla kyrkoarkiv (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Spannarboda kyrkogård. Gravkarta med gamla nummer samt urnlund på kvarter U. Ingår i: Fellingsbro kyrkoarkiv (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) [Personalbyggnad Vänge kyrkogård] Ingår i: Vänge kyrkoarkiv (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Torshälla nya kyrkogård Ingår i: Torshälla kyrkoarkiv (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Kalmar Kyrkogård. Blockstensmur som kallmur. Principritning Ingår i: Kalmars kyrkoarkiv, Uppsala län (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Kalmar kyrkogård. [Huvudritning, mått- och markplaneringsritning, planteringsritning, inmätningsritning] Ingår i: Kalmars kyrkoarkiv, Uppsala län (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Bälinge kyrkogård. Renovering och minneslund. Huvud och planeringsritning. Förhandskopia. Ingår i: Bälinge kyrkoarkiv (C-län) (Landsarkivet i Uppsala) Bälinge kyrkogård. Detaljritning, bänk. Ingår i: Bälinge kyrkoarkiv (C-län) (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Folkärna kyrkogård. Östra kyrkogården. Allmänna varven. Specialritning. Ingår i: Folkärna kyrkoarkiv, Dalarnas län (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Öregrunds griftegård. Ledningsritning. Ingår i: Öregrunds kyrkoarkiv (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Bälinge kyrkogård, renovering och minneslund. Ingår i: Bälinge kyrkoarkiv (C-län) (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Films kyrkogård. Mått- och planteringsplan. Ingår i: Films kyrkoarkiv (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Bälinge kyrkogård. Minneslund. Typsektioner. Ingår i: Bälinge kyrkoarkiv (C-län) (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Folkärna kyrkogård. Förslag till minneslund. Förhandskopia. Ingår i: Folkärna kyrkoarkiv, Dalarnas län (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Knutby kyrkogård. Förslag till minneslund. [Odaterad] Ingår i: Knutby kyrkoarkiv (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Svedvi kyrkogård. Hallstahammars köping. Ingår i: Hallstahammars (före 1943 Svedvi) kyrkoarkiv (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Spannarboda kyrkogård. Gravkarta med gamla nummer samt urnlund på kvarter U. Ingår i: Fellingsbro kyrkoarkiv (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Torshälla kyrka, tvärsektionsritning Ingår i: Torshälla kyrkoarkiv (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Munktorps kyrkogård. Förslag till minneslund. Ingår i: Munktorps kyrkoarkiv (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Svedvi kyrkogård. Tvärsektioner. Baslinge A Sekt. 0/100 - 0/180 Ingår i: Hallstahammars (före 1943 Svedvi) kyrkoarkiv (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Eds kyrkogård. Ledningsplan. Ritning nr T 03. Ingår i: Eds kyrkoarkiv (Stockholms stadsarkiv) Torshälla nya kyrkogård Ingår i: Torshälla kyrkoarkiv (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Bälinge kyrkogård. Renovering och minneslund. Huvud och planeringsritning. Ingår i: Bälinge kyrkoarkiv (C-län) (Landsarkivet i Uppsala) Torshälla kyrka. Illustrationsplan Ingår i: Torshälla kyrkoarkiv (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Leksands kyrkogård. Situationsplan. Ingår i: Leksands kyrkoarkiv, Dalarnas län (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Folkärna kyrkogård. Förslag till kyrkogårdsutvidgning. [Alt.1, alt.2, alt.3]. Ingår i: Folkärna kyrkoarkiv, Dalarnas län (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Eds kyrkogård. Tvärsektioner. Ritning nr T 02:1. Ingår i: Eds kyrkoarkiv (Stockholms stadsarkiv) Eds kyrkogård. Järngrind, stenmur, trästaket. Ritning nr T 07. Ingår i: Eds kyrkoarkiv (Stockholms stadsarkiv) Svedvi kyrkogård. Detalj plantering [Personalbyggnad och församlingshem. Kapell - bårhus. Minneslund] Ingår i: Hallstahammars (före 1943 Svedvi) kyrkoarkiv (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Svedvi kyrkogård. Detaljer [Ekonomiområde mm. Kapell - Bårhus mm. Minneslund mm] Plan Ingår i: Hallstahammars (före 1943 Svedvi) kyrkoarkiv (Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)) Eds kyrkogård. Tvärsektioner. Ritning nr T 02:1. Ingår i: Eds kyrkoarkiv (Stockholms stadsarkiv)  Några citat om Skogskyrkogården ur Den svenska skogskyrkogården - en bild från norr till söder / Stad & Land nr 136 / Maria Westerdahl

  norreg
  ✞ - Norregårds Kyrkogård ~ Skogskyrkogård i Älmhult (bild 5)
  photo af Lennarrrt.xyz

  ~

  Skogskyrkogardar  Skogskyrkogardar

  created by: MrZ @ Mellyrn.se


   
    Z