Lilla Aska Griftegård Linköping

lilla aska lilla aska


Skogskyrkogården


Sidans innehåll:

 • Ett bildspel...
 • Ett Fotoalbum...
 • Lilla Aska Griftegård Linköping - 1 del Park & 1 del Skog
 • Några Fakta om Lilla Aska Griftegård Linköping
 • Lilla Aska KapellKrematorium
 • Arkitekt Ove Hidemark
 • P4 Östergötland: Askgravlund invigs i Lilla Aska 3-nov-2016 "Griftegårdschefen: Man får vara med när askan sätts ned"
 • Corren.se från Askgravlundsinvigningen 3 nov 2016 "Sista vilan för 2 000 Linköpingsbor"
 • Google Maps visar dig till Lilla Aska Griftegård Linköping
 • Lilla Aska Griftegård Linköping @ Platsr.se • Lilla Aska Griftegård Linköping - 1 del Park & 1 del Skog

  Till största delen är Lilla Aska Griftegård en begravningsplats i böljande Parklandskap, men vissa delar av Lilla Aska Griftegård har stor ock trygg skogskänsla - speciellt Västra delarna med asklundarna. Därför anser jag att Lilla Aska Griftegård till lika delar är en Park- & SkogsKyrkogård.

  Följ länken för att ta del av vad Landskapsarkitekt Maria Westerdahl skriver om Skogskyrkogårdar

  lillaaska ~ lillaaska ~ lillaaska
  (bild 2) Gamla Askgravlunden med sina två smidesträd gjorda av människohand, där löven bär på mångahanda minnen som glimmar i ljuset
  ~ ..... (bild 3) ...ovanliga gravvård... ~ ☪ (bild 4) där de gravsatta är vända mot Mecka
  Några Fakta om Lilla Aska Griftegård • från Svenska Kyrkan Linköpings DomKyrkoPastorat:
  Lilla Aska är en naturskön griftegård i en levande kulturbygd nära Slaka samhälle, cirka 7 km syd­väst om centrala Linköping; en lugn och rofylld miljö i ett böljande parklandskap med stora, fria gräsytor och en damm som sommartid fylls av näckrosor.
  Griftegården (En griftegård är en begravningsplats som inte ligger i anslutning till någon kyrka) som anlades 1972 på mark som tidigare tillhört Lilla Aska Gård utökades när kapell­krematoriet byggdes 1989 och rymmer idag drygt 3 000 gravplatser; såväl kistgravar och urngravar som minneslund och asklund. Här finns även en muslimsk begravningsplats där den gravsatte är vänd mot Mecka.
  Gårdens tidigare mangårdsbyggnad, Askagården, används som lokal för minnesstunder.
  På griftegården i Lilla Aska finns sedan tidigare två smidesträd.
  I Lilla Aska finns tre kapell - Ljusets, Hoppets & Stillhetens - ock Linköpings Krematorium.


 • från Riksantikvarieämbetet fortsätter:
  Landskapskyrkogård med en lägre äldre och en högre del. Kapellkrematorium av hög arkitektonisk kvalitet, monumentalt placerad på en åsrygg varvid det befintliga landskapets karaktär tillvaratagits. Tre kapell. Intressanta tekniska lösningar, bl a Stillhetens kapell med blytäckt kupolvalv. Konstnärlig utsmyckning bl a av Pär Andersson.
 • ock LivetPaGrifteGardarna fortsätter:
  Lilla Aska är ursprungligen en gård. Gården köptes in 1957 för att skapa den nuvarande griftegården som togs i bruk 1972. Gårdens mangårdsbyggnad finns kvar och redan på 1970-talet började den användas för minnesstunder, men även andra arrangemang såsom högtidsfester, bröllop och konferenser.
 • Om Askaleden från Svenska Kyrkan Linköpings DomKyrkoPastorat: Huvudtanken med Askaleden är att den ska vara en meditationsled med möjlighet för gravbesökare och sörjande att i anslutning till griftegården kunna ta en promenad och fundera över sorg, saknad, liv och död.
  I naturens eget andliga rum finns tillfälle för andhämtning och rekreation med sittplatser för vila, eftertanke och fika. Även en grillplats finns för den som vill förgylla sin vandring med lite korvgrillning. Längs leden finns fyra citatstenar med tänkvärda ord att fundera över medan man strövar.
  Askaleden består egentligen av två leder. En lättare led som är 2 km lång (gul på kartan), som är relativt enkelt att gå och den något längre leden som är 4,2 km (röd på kartan) som har lite mer varierat underlag. Båda lederna startar på samma plats, vid ekonomibyggnaden på Lilla Aska griftegård, och delar sig sedan efter ca 1 km. Lilla Aska är rikt på kulturhistoria och har unik natur. Därför lämpar sig leden väl även för den som vill ta en promenad och samtidigt lära sig något nytt. Hit kan skolklasser komma och få del av så väl historia, som biologi och geologi. Det är en variationsrik led med olika skogstyper och man kan bevittna den varsamma skogsvård som bedrivs av griftegårdens anställda. Här finns det tid för lavar att växa, äldre träd att mogna och små microklimat att frodas.
  Leden är markerad med gulröda stolpar och försedd med olika informationsskyltar. Bland annat berättas om forntida gravar från brons- och järnåldern. Detta länkas samman med dagens gravskick på griftegården, som en röd tråd från forntid till nutid. Övriga skyltar som finns längs vägen berättar om t ex hålvägar, rullstensåsen med dess gamla galgbacke, Asklunden där ett nytt smidesträd kommit på plats och gravkullen med kvarlevorna efter linköpingsbor som ursprungligen begravdes på domkyrkans kyrkogård före 1811, men som numera vilar i Lilla Aska.
  Leden passerar även en faunadepå, en hög av stockar som ligger vid sidan av leden. Faunadepåer är komposthögar för grövre avfall såsom grenar från beskärning eller stammar från gamla parkträd, som får ligga och förmultna. Dessa depåer är som en Noas ark för naturen, de skapar livsrum för vedlevande organismer och blir ofta en hemvist för lavar, mossor, svampar, fåglar och insekter och är en mycket viktig livsmiljö för dessa.
  För den som kommer ut till Lilla Aska och vill gå leden finns det en informationskarta över den utmärkta leden vid väntrummet där bussen stannar.
  Leden ska vara ett naturens kyrkorum som alltid står öppet, där man ska kunna gå och prata om livet, men också om man vill komma ut och få sig en uppfriskande naturupplevelse. Och visst blir man piggare och gladare efter en vandring längs Askaleden. Välkommen att ta del av en både spännande och avkopplande promenad!
 • Lilla Aska KapellKrematorium


 • Hoppets kapell har fönster mot dammen i den vackra atriumgården samt golv av grön, vit, gul och svart marmor. Kapellet har plats för 100 personer.
 • Ljusets kapell är det största av de tre kapellen vid kapellkrematoriet i Lilla Aska, ritat av Arkitekt Ove Hidemark och invigt 1989. Kapellets murade ytor i kombination med generösa fönsterpartier skänker ljus och rymd i rika mått samt storslagen utsikt över såväl griftegården som landskapet bortom. Ljusets kapell rymmer 140 personer.
 • Stillhetens kapell är det minsta kapellet i Lilla Aska, med plats för ett tiotal personer. Både takets kupol och den väggfasta bänken är klädda med patinerat rött tegel, som tillsammans med vitkalkade väggar och formfulländade fönster skänker en gammaldags intim atmosfär. Konstnärlig utsmyckning gjord bl a av Pär Andersson.
 • Linköpings Krematorium som invigdes 1989 ligger i Lilla Aska. Det är ett av de modernaste i Sverige, där tekniken som används sparar miljön. Själva byggnaden har också prisats för sin arkitektur. Krematoriet ligger i en underbar miljö och påminner i sin utformning om ett gammalt kloster.

 • BegravningsKapellen i Lilla Aska är neutrala i den meningen att de saknar religiösa symboler, och lämpar sig därför även för ceremonier vid borgliga begravingar eller begravning av avliden med annan trosriktning.
  Här kan även tilläggas att Arktiekt Rolf Bergh var en av de vars bidrag inte antogs i den arkitekt-tävlingen som föregick anläggandet av Kremarorium i Lilla Aska.  Arkitekt Ove Hidemark


  från Wikipedia:
  Ove Hidemark, född 25 februari 1931 i Stockholm, död 5 januari 2015 i Stockholm, var en svensk arkitekt och professor i äldre byggnadsteknik och restaurering vid Konsthögskolan i Stockholm.
  Hidemark har varit sakkunnig vid ett stort antal byggnadsprojekt, till exempel av restaureringen av Övergrans kyrka, samt grundat Ove Hidemark Arkitektkontor AB. Han har varit slottsarkitekt vid Stockholms slott och Drottningholms slott samt domkyrkoarkitekt i Strängnäs. Han har varit huvudarkitekten bakom återuppbyggnaden av Katarina kyrka. Bland Hidemarks egna verk finns Lilla Aska KapellKrematorium (Åsdymlingen 5:3) i Linköping från 1988 och Skogens hus på Skansen från 1990.
  Ove Hidemark arkitektkontor tilldelades Kasper Salinpriset 1984 för Gävle teaters om- och tillbyggnad och en andra gång, 1989, för nybyggnaden Lilla Aska kapellkrematorium. År 1999 tilldelades Hidemark Samfundet S:t Eriks plakett, och 2003, tillsammans med civilingenjör Krister Berggren, Stadsholmens kulturpris.


  lillaaska
  MiniTräd på MegaSten - Lilla Aska Griftegård Linköpings (bild 5)
  Några citat om Skogskyrkogården ur Den svenska skogskyrkogården - en bild från norr till söder / Stad & Land nr 136 / Maria Westerdahl

  lillaaska
  ✞ - Lilla Aska Griftegård Linköpings (bild 6)
  photo af Lennarrrt.xyz

  ~

  Skogskyrkogardar  Skogskyrkogardar

  created by: MrZ @ Mellyrn.se


   
    Z