Skogskyrkogården Jönköping

Jkpg Jkpg


Några reflektioner från Skogskyrkogården i Jönköping


Sidans innehåll:

 • Ett bildspel...
 • Ett bildspel från Skogskyrkogårdsvandringen 4 aug 2016 i Jönköping ...
 • Skogskyrkogården i Jönköping - JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2007:134 (pdf)
 • Några Fakta om Skogskyrkogården Jönköping
 • Några Fakta om Skogskapellet / Skogskrematoriet / Kapellkrematoriet, Skogskyrkogården Jönköping
 • Smideskonstnären Gustav Thane
 • Ett Mysterium på Skogskyrkogården, Jönköping‽
 • a Mystery on Skogskyrkogården, Jönköping ‽
 • När något stör friden…
 • Författarinna Greta Bergholmen. Kvarter 15 nr 350
 • Stig Cederholm. Kvarter 26 nr 192
 • Google Maps visar dig till Skogskyrkogården i Jönköping
 • Skogskyrkogården i Jönköping @ Platsr.se
 • Några Fakta om Skogskyrkogården Jönköping • från Svenska Kyrkan Jönköping om Skogskyrkogården:
  I södra delen av Jönköping ligger Skogskyrkogården, pastoratets största (26 ha) och yngsta kyrkogård, anlagd 1941. Arkitekt Olof Hult gav de stora riktlinjerna för kyrkogårdens utformning och Skogskapellets placering. Med sin speciella naturkaraktär är den känd som en av norra Europas vackraste. Vid huvudentrén finns den raka vägen med allé av Serbisk gran. Vägen avslutas med ett 10 meter högt träkors som på den mörka årstiden är magnifikt upplyst. Skogskyrkogården är sedan 1996 kulturminnesmärkt. Kyrkogården har en ovanlig markstruktur med så kallade istidsgrytor 8-10 meter djupa. Här finns idag omtyckta urnkvarter. På kyrkogården finns förutom urn- och kistgravar även samfällighetens första minneslund som togs i bruk 1970. Ett kolumbarium togs i bruk 2003. På kyrkogårdens södra del finns alternativa gravplatser. I allhelgonatid kan man se tusentals ljus brinna på kyrkogården. Det ger kyrkogården ett närmast majestätiskt intryck med de höga tallarna och belysningen på marken. Resliga tallar och granar bildar hedersvakt kring de dödas vilorum. Under en vandring genom kyrkogården kan skilda miljöer upplevas och etsa sig fast i minnet. Kyrkogården upplevs av många som en plats där fullkomlig ro och frid råder.

  SkogskyrkogårdenJkpg
  Annat Minne - Skogskyrkogården Jönköping
  photo af Lennarrrt.xyz

  Under 2020 anlades en Ny Minneslunden på Skogskyrkogården i Jönköping.
  Under 2020 tillkom även en, av Covid-19 frammanad, plats 🔥 Till Minne av Den som Vilar på Annan Plats - Här kan ni minnas och tänds ett ljus för någon som vilar på annan plats
  ✞ Den 10 feb 2021 meddelade I Anderssons Plåtslageri AB, via sitt instagramkonto, att de var klara med att ge korset på Skogskyrkogården i Jönköping ny klädnad bestående av Corten som efter ett tag kommer det att bli rostigt.

  Det finns även en sida på


  Några Fakta om Skogskapellet / Skogskrematoriet / Kapellkrematoriet, Skogskyrkogården Jönköping


  Jkpg
  photo af Lennarrrt.xyz


 • från Svenska Kyrkan Jönköping om Skogskapellet:
  År 1941 utlystes en tävling inför uppförandet av ett kapellkrematorium. Det vinnande förslaget var “ett skogskapell” och upprättades av professor Lars Israel Wahlman och hans son Jan Wahlman från Stockholm. På grund av rådande krigstillstånd under 1940-talet kom inte byggnationen igång förrän 1953, och kunde av teknisk och ekonomisk anledning inte färdigställas och invigas förrän 1958. Under 1979-80 genomfördes en genomgripande om-och tillbyggnad av Skogskapellet. I byggnaden finns det två stycken kapell, stora Skogskapellet, med plats för 120 personer, där det är högt i tak och vitputsade väggar och med en altarmålning uppförd av Sven “X:et” Erixson med mottot “Lär mig du skog att vissna glad”, och det lilla Skogskapellet, med plats för 30 personer, som passar vid mindre ceremonier.
  Byggnadsvård, Jönköping - ”Åt döden – åt livet” – Skogskrematoriet i Jönköping ~ (pdf), av Robin Gullbrandsson.
  IGNIS ägnade 1958 sitt Jönköpings-nummer (årgång 30, nr. 11 (pdf)) helt åt det nya kapellkrematoriet i Jönköping.

  Smideskonstnären Gustav Thane

  Smideskonstnären Gustav Thane - konstsmedjan.se - har inte bara smyckat Krematoriet på Skogskyrkogården, Jönköping vilket man kan läsa om i Jönköpings-Posten, utan även gjort delar till Skogskyrkogårdens nya gravområde 2013.
  – Jag har kombinerat smidesjärn med natursten, och vill spegla tanken på hur själen är det eviga i kroppen. Här är det stenen som får symbolisera själen, säger Gustav Thane. ~ Här en “svävande” sten, ock i bakgrunden några ytterligare verk med temat “Själens flykt”.
  Jkpg ~ Jkpg
  photo af Lennarrrt.xyz

  Ett Mysterium på Skogskyrkogården, Jönköping‽

  Denna artikel är borttagen på begäran av innehavare av, samt släktingar till, Gravrättsinnehavaren.

  När något stör friden…


  Jkpg Jkpg Jkpg
  Bild / Picture 2 - photo af Lennarrrt.se

  En besökare på Skogskyrkogården i Jönköping uppmärksammade mig på denna grav med vit ängel 15 januari 2016, vilken, enligt honom, störde friden i den i övrigt enhetliga ock finstämda enkelheten.  Några citat om Skogskyrkogården ur Den svenska skogskyrkogården - en bild från norr till söder / Stad & Land nr 136 / Maria Westerdahl

  “…skogskyrkogård är en begravningsplats som är anlagd i en skog ock där skogens närvaro varit utgångspunkt för gestaltningen.” (s 9)

  “…gravvårdar som bör underordna sig skogens uttryck.” (s 10)

  “Ledord för skötseln är naturkunskap, långsiktighet, arkitektonisk känslighet, varsamhet ock helhetssyn.” (s 9)

  “Skogen är en samverkan mellan en stor mängd träd, örter, djur med mera. Samma förhållningssätt gäller ofta gravvårdarnas utformning. De enskilda gravarna framträder inte som solitärer utan underordnar sig helheten.” (s 21)

  “I ‘Vorschrifter über die Errichtung von Denkmälern und die Behandliung der Grabstätten im Waldfriedhof’ (Föreskrifter för uppförande av minnes- ock gravvårdar på Skogskyrkogården) från 1897, skriver Grässel: “Det stämningsfulla intrycket av den fria naturen ska behållas i största möjliga mån vid anläggandet av en begravningsplats i skogen, ock graden av utnyttjande av området för gravplatser måste anpassas efter detta.” Vidare beskriver han hur olika typer av gravvårdar ska samlas i separata grupper t ex liggande gravstenar, trävårdar med mera. Skogens frihetskänsla får inte heller störas genom inhägnande av gravvårdarna. Grässel uttrycker således en respekt ock beundran inför naturens egenvärde. Det var inte den idealiserande, arrangerade naturen som stod i centrum, utan den opåverkade skogen vilken anläggningen skulle anpassas efter.” (s 38)

  Skogskyrkogården i Stockholm, skapad av Asplund ock Lewerentz - “Även sociala mål var tydliga såsom kontakt mellan människor ock jämlikhet i samhället uttryckt bl a genom en nedtoning av den enskilda graven till förmån för helheten.” (s 41)

  “På Skogskyrkogården i Jönköping har man kommit fram till att smala ock höga gravvårdar av tuktad sten är att föredra framför låga ock breda. De vertikala stenarna harmonierar med tallarnas raka stammar ock marken döljs i mindre utsträckning. På ett raffinerat sätt har också gravvårdarna utnyttjats för att förstärka en kulles form; stenarna är högre på krönet än vid basen varigenom terrängen accentueras.” (s 54) • SkogskyrkogårdenJkpg
  ✞ - Skogskyrkogården Jönköping
  photo af Lennarrrt.xyz

  ~

  Skogskyrkogardar  Skogskyrkogardar

  created by: MrZ @ Mellyrn.se


   
    Z