Skogskyrkogården Falkenberg

falkenberg falkenberg


Skogskyrkogården


Sidans innehåll:

 • Ett Fotoalbum...
 • Skogskyrkogården Falkenberg - Hallands MUSEUM Byggnadsvårdsrapport (pdf)
 • Skogskyrkogården Falkenberg - Kors & Rhododendron
 • Några Fakta om Skogskyrkogården Falkenberg
 • / &
 • Arkitekt Georg Rudner
 • Google Maps visar dig till Skogskyrkogården Falkenberg
 • Skogskyrkogården Falkenbergen @ Platsr.se / Platser @ RAA.se
 • Skogskyrkogården i Falkenberg på
 • Skogskyrkogården Falkenberg - Kors & Rhododendron

  När Svenska Skogskyrkogårdar.se besökte Skogskyrkogården i Falkenberg den sista helgen i maj 2018 hade regnet precis dragit förbi ock solen tittade fram bland molnen. Träd ock blommor sträckte på sig, nyduschade, i tacksamhet ock stolthet mot himmelen. Det som möter mej är en plats fylld av kors ock rhododendron i översvallande mängd. Detta är en välskött skogskyrkogård som är stolt över sitt kristna arv. Förvisso finns här både muslimskt kvarter, med entré utan korsmärkning, ock ceremoniplats med en katafalk vänd mot Mecka, men den senare ligger i skuggan av det stora kors som återfinns på samma Frilufts-Ceremoniplats. På Skogskyrkogården finner jag dammar i lummig miljö med hög skogskänsla, vilda föryngringsytor, ock ett böljande vackert landskap till stora öppna gräsytor. En speciell minneslund på en kulle med skyddande hög häck ock en stenig askgravlund. Även gravvårdar finnes i stor mängd av utförande, så detta anser jag är en Skogskyrkogård som varmt välkomnar alla oavsett man är tyngd av vad livet gett, döden gjort eller bara vill ströva runt i stillhet bland grönskan en stund för att finna frid.

  Följ länken för att ta del av vad Landskapsarkitekt Maria Westerdahl skriver om Skogskyrkogårdar

  falkenberg ~ falkenberg
  (bild 2) en av de stora ståtliga Rhododendron-buskarna på Skogskyrkogården i Falkenberg ~ ..... (bild 3) ...ⓘ Commonwealth Krigsgravar...
  Några Fakta om Skogskyrkogården Falkenberg • från Svenska Kyrkan Falkenberg-Skrea:
  Skogskyrkogården är Falkenbergs största begravningsplats. Hela området omfattar cirka 10 ha. Större delen av kyrkogården är belagd med gräsmatta.
  Första gravsättning gjordes 1942.
  Kyrkogården har genom årens lopp utvidgats. Sista utvidgningen gjordes 2007 då den västra delen anlades.
  På Skogskyrkogården finns kistgravar, urngravar, minneslund och askgravlund.
  Lokal för borgerliga och kyrkliga begravningar samt visning av avlidna finns i Skogskapellet bredvid bisättningsbyggnaden.
  På Skogskyrkogården finns 7 st flygargravar från andra världskriget. Mer information om flygarna finner du här:
 • utdrag från (pdf) MODERNA KYRKOBYGGNADER - Kyrkobyggandet i Göteborgs stift 1940-1999 av Elisabeth Andersson ~ Projektrapport 2011 Svenska kyrkan Göteborgs stift:
  s 15
  1950-talet Då dominerade kyrkobyggandet inom det gamla Göteborgs och Bohus län med 11 nya kyrkobyggnader. I Älvsborg tillkom endast Limmareds kyrka 1957 (Länghems ky sf) och i Halland uppfördes det fyra kyrkor. Först ut i stiftet var två begravningskapell 1951; ett på Kvibergs kyrkogård i Göteborg (Sankt Olof, tillbyggt 1957 med Sankt Sigfrid) och ett på Skogskyrkogården i Falkenberg. Det märkliga med Sankt Olof var att ritningarna hade utförts av arkitekt Gunnar Asplund redan 1937, men andra världskriget och andra omständigheter fördröjde arbetet. När Asplund dog 1940 tog den arkitekt över som tillsammans med Asplund hade ritat förslaget över själva begravningsplatsens utformning, Sven Ivar Lind. Skogskyrkogårdens kpl 1951/98 H Falkenberg-Skrea k s Arkitekt Georg Rudner [ anpassad anläggning med anonym kyrka ]

 • från ⌘ Riksantikvarieämbetet
  Skogskyrkogårdens kapell är beläget på Skogskyrkogården i Falkenbergs södra del. Skogskyrkogården sträcker sig ned mot järnvägen i väster. Kapellet är beläget på kyrkogårdens nordöstra del. Söder om kapellet finns en damm och söder om denna en KLOCKSTAPEL av brunmålat trä. I klockstapeln hänger en klocka som skyddas av ett spåntäckt sadeltak.

  Bebyggelseregistret / Riksantikvarieämbetet fortsätter:
  Bisättningsbyggnaden uppförs 1951 efter ritningar av arkitekt Georg Rudner, Stockholm. Byggnaden reparerades och tillbyggdes 1997-98 efter förslag av arkitekt Anders Ranhög vid Ahlberg & Ranhög arkitektbyrå i Falkenberg. Kapellet tillbyggdes åt sydost. Den befintliga bisättningsbyggnaden förlängdes med en kapellsal för begravningar samt en vinkelställd entrédel åt söder med handikapptoalett, hall, kapprum och kontor samt en angöringsplats för bilar under tak. Taket på den befintliga delen förlängdes över kapellsalen och södra delens tak vinkelställdes mot detta. Befintlig takplåt avlägsnades och försågs med papptak liksom den tillbyggda delen.
 • ock Svenska Kyrkan Falkenbergs Pastorat ~ Kyrkogårdsförvaltningen
 • / &


  ...  Arkitekt Georg Rudner


  från Wikipedia:
  Georg Erland Rudner, född 16 april 1903 i Stockholm, död 28 oktober 1993 i Tullinge, var en svensk arkitekt och byggnadsingenjör.
  Rudner anställdes 1922 hos Knut Nordenskjöld och tog efter dennes död över verksamheten. Ullatti kyrka ritades ursprungligen av Nordenskjöld, men efter dennes frånfälle gjordes skisserna om av Rudner. Bland Rudners övriga arbeten märks Tullinge kyrka, Sankt Mikaels kyrka, Jörn, Obbola kyrka samt restaureringar av Västerlanda kyrka och Gustaf Vasa kyrka.  Några citat om Skogskyrkogården ur Den svenska skogskyrkogården - en bild från norr till söder / Stad & Land nr 136 / Maria Westerdahl

  falkenberg
  ✞ - Skogskyrkogården Falkenbergs Cermoniplats (bild 4)
  photo af Lennarrrt.xyz

  ~

  Skogskyrkogardar  Skogskyrkogardar

  created by: MrZ @ Mellyrn.se


   
    Z