Svenska Skogskyrkogårdar.se

Skogskyrkogardar


Skogskyrkogårdar.se ~ Vad? & Varför?Vad?

Att likt ett organiskt bladverk på olika sociala media samla bilder, filmer, berättelser, beskrivningar, historier, skrönor m m från & om våra Svenska Skogskyrkogårdar, samt från & om dem som på dessa fridfulla sentida nationalromantiska griftegårdar funnit sin sista vila i de stora mäktiga trädens beskydd.
Skogskyrkogårdar.se - denna spirande planta - ska växa sig stor ock bli stammen där både rotsystem ock knoppande krona förenas…

Varför?

Skogskyrkogården - i princip alla som vistats i Sverige en tid har en realtion till detta ord, denna vackra rogivande plats som vi kan finna i alla Svenska Stift. UNESCO / WHC har uppmärksammat detta Svenska Kulturarv genom att 1994 uppta Skogskyrkogården i Stockholm ( Gamla Enskede ), som nummer 558 på Listan över universellt omistliga natur- ock kulturobjekt (World Heritage List / Världsarvslistan).
Vi Svenskar tar oftast Skogskyrkogården som något självklart, ock inser kanske inte att just Skogskyrkogården är rätt unikt för Sverige ock en del av vårt sentida Nationalromantiskt (1900-tal) kulturarv.
Det vill Skogskyrkogårdar.se försöka ändra på.

Vad är en Skogskyrkogård?

 • ur Den svenska skogskyrkogården - en bild från norr till söder
 • Wikipedia om Skogskyrkogårdar
 • Andra skriver om Skogskyrkogårdar
 • Den svenska skogskyrkogården - en bild från norr till söder / Stad & Land nr 136 / Maria Westerdahl

  ❝ Vad kännetecknar en skogskyrkogård ock vad skiljer den från andra typer av begravningsplatser? Detta arbetes slutsats är att en skogskyrkogård är en begravningsplats som är anlagd i en skog ock där skogens närvaro varit utgångspunkt för gestaltningen. Till skillnad från en landskapskyrkogård eller traditionell kyrkogård förmedlar en skogskyrkogård en skogskänsla. ❞
  ~ Begreppet skogskyrkogårdar, sid 21

  ISBN 91-576-5080-2 / ISSN 0280-4549 Ⓟ1996

  Wikipedia om Skogskyrkogårdar

  En skogskyrkogård är en kyrkogård eller begravningsplats där platsens ursprungliga landskap inklusive redan befintliga träd givits stort inflytande på begravningsplatsens utformning, och där gravarna ofta placeras in mellan träden i en gles skogsmiljö. Ofta planeras en skogskyrkogård så att landskapsarkitekturen får företräde framför byggnaderna, såsom begravningskapell. Bland kända arkitektritade skogskyrkogårdar finns Waldfriedhof i München som invigdes 1907. Det finns flera tyska begravningsplatser med samma namn, men denna anses ofta vara den första skogskyrkogården. Skogskyrkogården i Enskede i södra Stockholm är förklarat för världsarv av FN.

  I nordligaste Sverige finns även ett flertal mindre skogskyrkogårdar, planerade långt före förra sekelskiftets intresse för sådana. Ett exempel är skogskyrkogården i Karesuando i Kiruna kommun, där gravarna placerats in mellan träden.

  Även i Nordamerika finns ett flertal skogskyrkogårdar, flera av dem med uttalat ekologisk inriktning.

  ☞ Wikipedia

  Andra skriver om Skogskyrkogårdar

 • ...Det finns ingen omedelbar koppling mellan kremation och skogskyrkogårdar. Ändå går det inte att bortse från att gravsättning av askor har öppnat upp för anläggning av begravningsplatser där gravplatser integreras i befintlig trädvegetation. Träden kan tas som utgångspunkter för vidare formgivning av landskapet, ibland med komplettering av fler träd. Ofta anges att svenska skogskyrkogårdar har sina förebilder i de Waldfriedhöfe (skogskyrkogårdar) som kom till i Tyskland i början av 1900-talet. Skogspartier eller ängsmarker har ofta varit utgångspunkter för gestaltning av minneslundar. ... ~ från Eva Grönwalls häfte (ladda ner pdf) Kyrkans begravningsplatser förr och nu
 • Artikel i DN av Karin Berglund Ⓟ1996
 • Neil Shipley's watching the Swedes Ⓟ8 oct 2015 ~ Stockholm (eng)
 • The Forest Cemetery Association was established in August of 1860 in Oskaloosa, Iowa, USA (eng)
 • Forest Hill Cemetery Mounds ~ one of the Native American mounds in Wisconsin, USA (eng)

 • Skogskyrkogardar  Skogskyrkogardar

  created by: MrZ @ Mellyrn.se


   
    Z